"Dung öi me don nhà di Turku tháng 6, con phu me don nhà khg?
Me"

Höh. Mitähän tuohon vastais?

1239539367_img-d41d8cd98f00b204e9800998e